องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th

 
 
ข้อมูลโครงการของ อบต.ขามป้อม


ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมฝายกั้นน้ำ บ้านขามป้อม หมู่ ๑ และโครงการกำจัดวัชพืชและขุดลอกลำห้วยวังผือ (ตอนล่าง) บ้านส้มป่อยน้อย หมู่ ๓

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมฝายกั้นน้ำ บ้านขามป้อม หมู่ ๑ และโครงการกำจัดวัชพืชและขุดลอกลำห้วยวังผือ (ตอนล่าง) บ้านส้มป่อยน้อย หมู่ ๓
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 พ.ย. 542
    ผู้ลงข่าว : อบต.ขามป้อม