องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 58 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่องรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 11 ต.ค. 2566 ]26
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม เรื่อง ประกาศกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 4 ต.ค. 2566 ]2
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม เรื่อง การจัดทำเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 3 ต.ค. 2566 ]3
4 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 14 ก.ย. 2566 ]24
5 รับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 15 ส.ค. 2566 ]72
6 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 19 ก.ค. 2566 ]38
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 11 ก.ค. 2566 ]33
8 ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 19 มิ.ย. 2566 ]122
9 ประกาศแจ้งให้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๖ [ 2 พ.ค. 2566 ]111
10 ประกาศรายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน [ 10 เม.ย. 2566 ]48
11 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 3 เม.ย. 2566 ]50
12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 27 มี.ค. 2566 ]43
13 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้งขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 1 มี.ค. 2566 ]45
14 ประชาสัมพันธ์ขับขี่ปลอดภัย ช่วงเทศกาล [ 9 ม.ค. 2566 ]51
15 การแก้ปัญหาขยะด้วยหลักการ 3 R [ 9 ม.ค. 2566 ]51
16 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำปี 2565 [ 9 ม.ค. 2566 ]31
17 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราช พ.ศ.2555 [ 5 ม.ค. 2566 ]50
18 การให้บริการข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 5 ม.ค. 2566 ]47
19 การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 22 พ.ย. 2565 ]91
20 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No gift policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 5 ต.ค. 2565 ]46
 
หน้า 1|2|3