องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 70 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 16 พ.ค. 2567 ]1
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า [ 24 เม.ย. 2567 ]11
3 ประกาศ ราคาประเมินทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)ประจำปี พ.ศ.2567 [ 20 มี.ค. 2567 ]8
4 ประกาศ รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 19 มี.ค. 2567 ]45
5 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม เรื่อง ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่สามารถซ่อมแซมได้ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ [ 1 ก.พ. 2567 ]45
6 ประกาศ แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 31 ม.ค. 2567 ]70
7 ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ [ 31 ม.ค. 2567 ]50
8 ประกาศ เรื่องริบหลักประกันสัญญาเป็นเงินรายได้ [ 26 ม.ค. 2567 ]48
9 ประกาศ เรื่องการยืนยันสิทธิ์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2568 [ 1 ธ.ค. 2566 ]13
10 ประกาศ เรื่องรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 11 ต.ค. 2566 ]46
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม เรื่อง ประกาศกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 4 ต.ค. 2566 ]16
12 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567 [ 3 ต.ค. 2566 ]16
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม เรื่อง การจัดทำเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 3 ต.ค. 2566 ]22
14 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุปีงบประมาณ 2567 [ 3 ต.ค. 2566 ]19
15 ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 29 ก.ย. 2566 ]56
16 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 14 ก.ย. 2566 ]38
17 รับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 15 ส.ค. 2566 ]102
18 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 19 ก.ค. 2566 ]51
19 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 11 ก.ค. 2566 ]49
20 ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 19 มิ.ย. 2566 ]142
 
หน้า 1|2|3|4