องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราช พ.ศ.2555

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราช พ.ศ.2555
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.ขามป้อม