องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th

 
 
  ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างภายใน สำนักงาน อบต.ขามป้อม[วันที่ 2023-02-06][ผู้อ่าน 0]
 
  ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง บ้านส้มป่อยใหญ่ หมู่ที่ ๒[วันที่ 2023-02-03][ผู้อ่าน 0]
 
  รถบรรทุกน้ำออกให้บริการโรงเรียนบ้านส้มป่อย[วันที่ 2023-02-02][ผู้อ่าน 4]
 
  โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่[วันที่ 2023-01-19][ผู้อ่าน 21]
 
  วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๖[วันที่ 2023-01-14][ผู้อ่าน 17]
 
  โครงการบริหารจัดการขยะ ภายในตำบลขามป้อม[วันที่ 2022-12-23][ผู้อ่าน 13]
 
  ขอถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภ...[วันที่ 2022-12-19][ผู้อ่าน 15]
 
  ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัย ๔/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑[วันที่ 2022-12-14][ผู้อ่าน 26]
 
  วันสิ่งแวดล้อมไทย[วันที่ 2022-12-09][ผู้อ่าน 14]
 
  ประชุมการทดสอบระบบต้นแบบ (Prototype) ผ่านสื่ออิเล็...[วันที่ 2022-12-06][ผู้อ่าน 16]
 
  วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕[วันที่ 2022-12-05][ผู้อ่าน 20]
 
  ลงพื้นทีสำรวจและสอบข้อเท็จจริงเด็กในครอบครัวยากจน ...[วันที่ 2022-11-30][ผู้อ่าน 24]
 

หน้า 1|2|3|4