องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการปรัเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบล

    รายละเอียดข่าว

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖) โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑.ตำแหน่งครู สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑ ตำแหน่ง

๒.ตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล ประเภททั่วไป จำนวน ๒ ตำแหน่ง

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่แนบมาด้วย    เอกสารประกอบ การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการปรัเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบล
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 พ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.ขามป้อม