องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th

 
 
ข้อมูลโครงการของ อบต.ขามป้อม


ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.บ้านขามป้อม หมู่ ๑ ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.บ้านขามป้อม หมู่ ๑ ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 พ.ย. 542
    ผู้ลงข่าว : อบต.ขามป้อม