องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th

 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมฝายกั้นน้ำ บ้านขามป้อม หมู่ ๑ และกำจัดวัชพืชขุดลอกลำห้วยวังผือ(ตอนล่าง) บ้านส้มป่อยน้อย หมู่ 3

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมฝายกั้นน้ำ บ้านขามป้อม หมู่ ๑ และกำจัดวัชพืชขุดลอกลำห้วยวังผือ(ตอนล่าง) บ้านส้มป่อยน้อย หมู่ 3
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 ส.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.ขามป้อม