องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th

 
 
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณฯ รอบ6เดือน


รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาส (ไตรมาส4 ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานผลการดำเนินงานประจำไตรมาส (ไตรมาส4 ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564)
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ก.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.ขามป้อม