องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th

 
 
ข้อมูลโครงการของ อบต.ขามป้อม


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านส้มป่อยใหญ่ หมู่ 2

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านส้มป่อยใหญ่ หมู่ 2
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ก.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.ขามป้อม