องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th

 
 
ข้อมูลโครงการของ อบต.ขามป้อม


ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.บ้านขามป้อม ม.1 ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.บ้านขามป้อม ม.1 ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ก.พ. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.ขามป้อม