องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th

 
 
ข้อมูลโครงการของ อบต.ขามป้อม


ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์(เขตตำบลขามป้อม)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์(เขตตำบลขามป้อม)
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 มี.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.ขามป้อม