องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th

 
 
 


เปิดจุดตรวจบริการประชาชน


วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม นำโดย นายคำสอนธนากุล ไชยปาก องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม พร้อมด้วยพนักงาน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อมได้ร่วมเปิดจุดตรวจ เปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวา - ๔ มกราคม ๒๕๖๗ ณ หน้าป้อมยาม ต.๒๐ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม

2024-04-03
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-03
2024-02-23
2024-02-21
2024-02-15
2024-02-14
2024-02-08
2024-02-08