องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th

 
 
 


ปลูกต้นไม้บริเวณสองข้างทางเข้าหมู่บ้าน


วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗ นายปิยะพงษ์ คลังทอง นายอำเภอเปือยน้อย พร้อมด้วย ปลัดอำเภออาวุโส นายก อบต.ขามป้อม หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่ อบต.ขามป้อม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณสองข้างทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ ๑๐ ตำบลขามป้อม เช่น ต้นขี้เหล็ก มะขาม มะค่า มะนาว ฯลฯ
โดยได้รับความร่วมมือ จาก อบต.ขามป้อม นำรถฉีดน้ำมาฉีดน้ำให้ชุมช่ำ และมอบหมายให้ ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านและประชาชนในพื้นที่ ช่วยกันดูแลในช่วงฤดูแล้ง
ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุน ”โครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” “โครงการทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” กิจกรรมวันดินโลก World Soli Day และวาระพื้นที่ “๑ หมู่บ้าน ๑ แปลงปลูกผักรวมปลอดภัย” ในหมู่บ้านชุมชนให้มีประสิทธิภาพ
2024-04-03
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-03
2024-02-23
2024-02-21
2024-02-15
2024-02-14
2024-02-08
2024-02-08