องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th

 
 
 


ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย (ไฟไหม้หญ้า)


วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลาประมาณ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม นำรถบรรทุกน้ำช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย (ไฟไหม้หญ้า) บ้านขามป้อมหมู่ที่ 1

2024-04-03
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-03
2024-02-23
2024-02-21
2024-02-15
2024-02-14
2024-02-08
2024-02-08