องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th

 
 
 


ซ่อมแซมถนน


วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 กองช่างและสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม ได้ซ่อมแซมถนน คสล. ภายในหมู่บ้านวังผือ ม.4,9





2024-04-03
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-03
2024-02-23
2024-02-21
2024-02-15
2024-02-14
2024-02-08
2024-02-08