องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th

 
 
 


ประชาคมโครงการบริหารจัดการขยะภายในตำบลขามป้อม หมู่ที่ 10


วันที่ 7 กุมภาพันธ์  2565 

นายคำสอนธนากุล  ไชยปาก  ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม ได้ออกประชาคมโครงการบริหารจัดการขยะภายในตำบลขามป้อมพร้อมทั้งให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชนและประชาชนบ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 10

2022-11-22
2022-11-15
2022-10-23
2022-02-21
2022-02-18
2022-02-17
2022-02-15
2022-02-14
2022-02-11
2022-02-10