องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th

 
 
 


ประชาคมโครงการบริหารจัดการขยะภายในตำบลขามป้อม หมู่ที่ 1


วันที่  9  กุมภาพันธ์  2565

นายคำสอนธนากุล  ไชยปาก  ตำแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล ได้ออกประชาคมโครงการบริหารจัดการขยะภายในตำบลขามป้อม พร้อมทั้งให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชนและประชาชนบ้านขามป้อม  หมู่ที่ 1 

2023-10-02
2023-10-02
2023-09-28
2023-09-25
2023-09-20
2023-09-15
2023-09-14
2023-09-06
2023-09-05
2023-08-29