องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th

 
 
 


ประชาคมโครงการบริหารจัดการขยะภายในตำบลขามป้อม หมู่ที่ 2


วันที่  10  กุมภาพันธ์  2565

นายคำสอนธนากุล  ไชยปาก  ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล ได้ออกประชาคมโครงการบริหารจัดการขยะภายในตำบลขามป้อม พร้อมทั้งให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชนและประชาชนบ้านส้มป่อยใหญ่  หมู่ที่ 2

2023-11-08
2023-10-26
2023-10-24
2023-10-23
2023-10-19
2023-10-13
2023-10-11
2023-10-11
2023-10-06
2023-10-02