องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th

 
 
 


ประชาคมโครงการบริหารจัดการขยะภายในตำบลขามป้อม หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 9


วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

นายคำสอนธนากุล  ไชยปาก  ตำแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม ได้ออกประชาคมโครงการบริหารจัดการขยะภายในตำบลขามป้อม พร้อมทั้งให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชนและประชาชนบ้านวังผือ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 9

2023-10-02
2023-10-02
2023-09-28
2023-09-25
2023-09-20
2023-09-15
2023-09-14
2023-09-06
2023-09-05
2023-08-29