องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th

 
 
 


ประชาคมโครงการบริหารจัดการขยะภายในตำบลขามป้อม หมู่ที่ 8


วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

นายคำสอนธนากุล  ไชยปาก  ตำแน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วตตำบลขามป้อม ได้ออกประชาคมโครงการบริหารจัดการขยะภายในตำบลขามป้อม พร้อมทั้งให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชนและประชาชนบ้านนาเสถียร หมู่ที่ 8

2022-02-21
2022-02-18
2022-02-17
2022-02-15
2022-02-14
2022-02-11
2022-02-10
2022-02-09
2022-02-08
2022-02-07