องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการ และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอรัปชั่น


2022-02-21
2022-02-18
2022-02-17
2022-02-15
2022-02-14
2022-02-11
2022-02-10
2022-02-09
2022-02-08
2022-02-07