องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th

 
 
 


ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน


วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม ได้มีการจัดประชุมประจำเดือน นำโดยท่านนายกคำสอนธนากุล ไชยปาก ได้เปิดการประชุม พร้อมด้วยปลัดอบต. รองปลัดอบต. ผู้อำนวยการทุกกอง พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกส่วนราชการได้เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพียงกัน

2023-02-06
2023-02-03
2023-02-02
2023-01-19
2023-01-14
2022-12-23
2022-12-19
2022-12-14
2022-12-09
2022-12-06