องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th

 
 
 


ประชุมการทดสอบระบบต้นแบบ (Prototype) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM)


วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ได้ลงพื้นที่ร่วมกับ งานสวัสดิการสังคม ประชุมการทดสอบระบบต้นแบบ (Prototype) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM) เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น.
คัดเลือกคนพิการที่ยื่นขอรับบริการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๓ คน ณ หอประชุมองค์การบริการส่วนตำบลขามป้อม
2023-03-17
2023-03-10
2023-03-08
2023-03-07
2023-02-24
2023-02-22
2023-02-22
2023-02-06
2023-02-03
2023-02-02