องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th

 
 
 


วันสิ่งแวดล้อมไทย


วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ นำโดยนายบุญเริง ป่อยยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม พร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม ได้ทำกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ‘ Big Cleaning Day ‘ ทำความสะอาดสำนักงาน ให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น เนื่องจากวันที่ ๔ ธันวาคมของทุกปี "เป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย"

2023-11-08
2023-10-26
2023-10-24
2023-10-23
2023-10-19
2023-10-13
2023-10-11
2023-10-11
2023-10-06
2023-10-02