องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th

 
 
 


ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัย ๔/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑


องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม นำโดย นายคำสอนธนากุล ไชยปาก นายก อบต.ขามป้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน อบต.ขามป้อม ได้ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัย ๔/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑
ณ หอประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำขามป้อม
2023-03-17
2023-03-10
2023-03-08
2023-03-07
2023-02-24
2023-02-22
2023-02-22
2023-02-06
2023-02-03
2023-02-02