องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th

 
 
 


โครงการบริหารจัดการขยะ ภายในตำบลขามป้อม


ระหว่างวันที่  21 - 23  ธันวาคม  2565  ณ ศาลาประชาคม ม.1 - 10  องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม ได้จัดทำโครงการบริหารจัดการขยะภายในตำบลขามป้อม  นำโดย นายคำสอนธนากุล  ไชยปาก  นาก อบต.ขามป้อม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง อบต.  ร่วมกันจัดทำ ” ถังขยะเปียกลดโลกร้อน “  และร่วมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ในการบริหารจัดการขยะในชุมชนทุกหมู่บ้าน จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน  เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2024-02-15
2024-02-14
2024-02-08
2024-02-08
2024-02-07
2024-02-01
2024-01-13
2024-01-10
2023-12-29
2023-12-28