องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th

 
 
 


วันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๖


วันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ นายคำสอนธนากุล ไชยปาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ครศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๖ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม

2023-03-17
2023-03-10
2023-03-08
2023-03-07
2023-02-24
2023-02-22
2023-02-22
2023-02-06
2023-02-03
2023-02-02