องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th

 
 
 


โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่


 องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม ได้เข้าร่วม โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชน นำโดย นายคำสอนธนากุล ไชยปาก นายก อบต.ขามป้อม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลขามป้อม ได้นำเครื่องดื่ม บริการผู้เข้าร่วมโครงการ ณ โรงเรียนบ้านส้มป่อย หมู่ที่3 ตำบลขามป้อม

2023-03-17
2023-03-10
2023-03-08
2023-03-07
2023-02-24
2023-02-22
2023-02-22
2023-02-06
2023-02-03
2023-02-02