องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th

 
 
 


ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง บ้านส้มป่อยใหญ่ หมู่ที่ ๒


กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม ได้ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง บ้านส้มป่อยใหญ่ หมู่ที่ ๒ จำนวน ๒ จุด

2024-04-03
2024-03-29
2024-03-27
2024-03-03
2024-02-23
2024-02-21
2024-02-15
2024-02-14
2024-02-08
2024-02-08