องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th

 
 
 


ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างภายใน สำนักงาน อบต.ขามป้อม


กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม ได้ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างภายใน สำนักงาน อบต.ขามป้อม จำนวน ๒ จุด  

2024-02-15
2024-02-14
2024-02-08
2024-02-08
2024-02-07
2024-02-01
2024-01-13
2024-01-10
2023-12-29
2023-12-28