องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th

 
 
 


ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย (ไฟไหม้ป่าอ้อย)


วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๖ เวลาประมาณ ๐๙.๓๐ นาที งานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม นำรถบรรทุกน้ำช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย (ไฟไหม้ป่าอ้อย) บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ ๕

2023-09-20
2023-09-15
2023-09-14
2023-09-06
2023-09-05
2023-08-29
2023-08-28
2023-08-23
2023-08-23
2023-08-22