องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th

 
 
 


ลงตรวจเยี่ยมครอบครัว นายเลียง นางาม ผู้ประสบปัญหาทางสังคม (ไร้ที่พึ่ง)


วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ นำโดย นายคำสอนธนากุล ไชยปาก นายกองค์การบริหารส่นตำบลขามป้อม พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักปลัด งานสวัสดิการสังคมและงานบริหารสาธารณสุข ร่วมกับกำนันตำบลขามป้อม และผู้นำชุมชน หมู่ที่ ๔ และ สมาชิกอบต.หมู่ที่๙ ลงตรวจเยี่ยมครอบครัว นายเลียง  นางาม  ผู้ประสบปัญหาทางสังคม (ไร้ที่พึ่ง) พร้อมสอบข้อเท็จจริง  เพื่อขอรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวเยียวยาเบื้องต้นจากหน่วยงานบ้านพักเด็กและครอบครัวขอนแก่นต่อไป

2023-09-20
2023-09-15
2023-09-14
2023-09-06
2023-09-05
2023-08-29
2023-08-28
2023-08-23
2023-08-23
2023-08-22