องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th

 
 
 


ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บ้านส้มป่อยน้อย หมู่ที่ ๓


วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม ได้ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บ้านส้มป่อยน้อย หมู่ที่ ๓

2023-09-20
2023-09-15
2023-09-14
2023-09-06
2023-09-05
2023-08-29
2023-08-28
2023-08-23
2023-08-23
2023-08-22