องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th

 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ


แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ ๖๐๐๖)

    รายละเอียดข่าว

แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ ๖๐๐๖)

    เอกสารประกอบ

แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน (แบบ ๖๐๐๖)
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 พ.ย. 2559
    ผู้ลงข่าว : อบต.ขามป้อม