องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th

 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ


แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว

    รายละเอียดข่าว

แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว

    เอกสารประกอบ

แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 พ.ย. 2559
    ผู้ลงข่าว : อบต.ขามป้อม