องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th

 
 
แบบฟอร์มติดต่อราชการ


แบบฟอร์มใบลาอุปสมบท

    รายละเอียดข่าว

แบบฟอร์มใบลาอุปสมบท


    เอกสารประกอบ

แบบฟอร์มใบลาอุปสมบท
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 พ.ย. 2559
    ผู้ลงข่าว : อบต.ขามป้อม