องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th

 
 
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ITA


สถิตืการให้บริการ-การขออนุญาตก่อสร้าง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

สถิตืการให้บริการ-การขออนุญาตก่อสร้าง
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 มี.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.ขามป้อม