องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th

 
 
ข้อมูลสถิติการให้บริการ ITA


สถิติงานจัดเก็บรายได้รอบ 6 เดือน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

สถิติงานจัดเก็บรายได้รอบ 6 เดือน
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 มี.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.ขามป้อม