องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th

 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น บ้านหนองนกเขียน ม.5,10 ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น [ 11 มี.ค. 2565 ]199
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก ม.6 บ้านหนองโก-ห้วยแคน [ 10 มี.ค. 2565 ]185
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านขามป้อม ม.1 ตำบลขามปป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น [ 3 มี.ค. 2565 ]123
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านขามป้อม ม.1 ตำบลขามปป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น [ 3 มี.ค. 2565 ]134
5 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านหินฮาว จำนวน 2 จุด [ 14 ก.พ. 2565 ]166
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก ม.6 ,7 [ 20 ธ.ค. 2564 ]139
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง โดยการลงหินคลุกสายทาง ม.6,7 ตำบลขามปป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น [ 20 ธ.ค. 2564 ]130
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. บ้านส้มป่อยน้อย หมู่ ๓ [ 22 ก.ย. 2563 ]258
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านนาเสถียร หมู่ ๘ [ 22 ก.ย. 2563 ]249
10 ประกาศผู้ชนะการเสสนอราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองโก หมู่ ๖ [ 22 ก.ย. 2563 ]209
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านขามป้อม หมู้ ๑ และบ้านส้มป่อยใหญ่ หมู่ ๒ [ 22 ก.ย. 2563 ]270
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมฝายกั้นน้ำ บ้านขามป้อม หมู่ ๑ และกำจัดวัชพืชขุดลอกลำห้วยวังผือ(ตอนล่าง) บ้านส้มป่อยน้อย หมู่ 3 [ 13 ส.ค. 2563 ]218
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนคันดินโดยการลงลูกรังบดอัดแน่น บ้านส้มป่อยใหญ่ หมู่ 2และบ้านหนองนกเขียน หมู่ 10 [ 16 ก.ค. 2563 ]210
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาขยายเขตทาง คสล. บ้านวังผือ หมู่ ๙ [ 20 ธ.ค. 2562 ]212
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักในหมู่บ้าน บ้านหนองโก หมู่ ๖ [ 20 ธ.ค. 2562 ]255
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาลงลูกรังผิวจราจร(สายทางเพื่อการเกษตร บ้านหนองนกเขียน หมู่ ๑๐ [ 19 ธ.ค. 2562 ]210
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.และปรับปรุงรางระบายน้ำ บ้านส้มป่อยใหญ่ หมู่ ๒ [ 2 ธ.ค. 2562 ]216
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาขยายเขตทาง คสล.บ้านขามป้อม หมู่ ๑ [ 25 พ.ย. 2562 ]246
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาเทพื้นคสล.บริเวณลานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผือ หมู่ ๔ [ 18 พ.ย. 2562 ]262
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมคันคูที่ขาดชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากอุทกภัย พายุโพดุล [ 23 ก.ย. 2562 ]291
 
หน้า 1|2