องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th

 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนชำรุดอันเนื่องมาจากพายุโพดุล [ 17 ก.ย. 2562 ]264
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านวังผือ ม.4 และบ้านหนองนกเขียน ม.10 [ 15 ส.ค. 2562 ]245
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาปรับปรุงลูกรังบดอัดแน่น ทล.2297 แยกบ้านหนองนกเขียน ม.10 และบ้านส้มป่อยน้อย ม.3 [ 7 ส.ค. 2562 ]253
24 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาถนน คสล.บ้านหินฮาว-หนองโก [ 3 พ.ค. 2562 ]243
25 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านนาเสถียร หมู่ 8 [ 3 พ.ค. 2562 ]252
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาขุดลอกและปรับปรุงผนังชะลอน้ำ (อาคารระบายน้ำ) ห้วยหินลาด บ้านหนองนกเขียน หมู่ 5 [ 29 เม.ย. 2562 ]251
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังผือ หมู่ 4 [ 24 ต.ค. 2561 ]258
 
|1หน้า 2