องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารการบริหารงานบุคคล


นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565

    รายละเอียดข่าว



    เอกสารประกอบ

นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.ขามป้อม