องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th

 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ


สถิติการให้บริการ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

สถิติการให้บริการ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 มี.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.ขามป้อม