องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารการบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 9 ก.พ. 2566 ]34
2 นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 12 ม.ค. 2565 ]269
3 นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 12 ม.ค. 2565 ]270
4 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล [ 12 ม.ค. 2565 ]271
5 นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 5 ต.ค. 2563 ]273
6 หลักเกณฑ์ระเบียบบุคลากรทางการศึกษาครู อบต. [ 14 ธ.ค. 2559 ]346
7 ประกาศ ก.กลาง เรื่อง หลักเกณฑ์โครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 14 ธ.ค. 2559 ]308
8 ระเบียบการระบุตำแหน่งเปลี่ยนบัตรระบบชีเป็นระบบแท่ง [ 14 ธ.ค. 2559 ]323
9 ระเบียบการจัดการข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ตำแหน่งระบบแท่ง [ 14 ธ.ค. 2559 ]314
10 ระเบียบค่าเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559 [ 14 ธ.ค. 2559 ]328
11 ประกาศ ก.อบต.จ.ขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์พนักงานจ้าง (ฉบับที่ 6) [ 14 ธ.ค. 2559 ]469