องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th

 
 
การขับเคลื่อนจริยธรรม
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 1 ก.พ. 2566 ]17
2 เรื่อง แผนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]16
3 เรืื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง [ 1 ก.พ. 2566 ]15
4 เรื่อง การนำผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]14
5 รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม ตามกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]15