องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 43 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศคุณธรรม จริยธรรมเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2564 [ 18 ม.ค. 2564 ]273
22 ประกาศคุณธรรม จริยธรรมเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2564 [ 18 ม.ค. 2564 ]238
23 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 15 ม.ค. 2564 ]248
24 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 11 ม.ค. 2564 ]249
25 ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 2564 [ 7 ม.ค. 2564 ]244
26 เกร็ดความรู้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง2564 [ 25 ธ.ค. 2563 ]288
27 พรบ.เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น [ 8 ส.ค. 2561 ]242
28 รายงานรับ จ่าย ประจำไตรมาศที่ 3/2560 [ 31 พ.ค. 2560 ]276
29 รายงานงบทดลองและรายงานประกอบอื่น ประจำเดือน ธันวาคม 2559 [ 5 ม.ค. 2560 ]277
30 รายงานรับ จ่าย ประจำเดือนธันวาคม 2559 [ 4 ม.ค. 2560 ]268
31 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม เรื่องการรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๙ [ 29 ธ.ค. 2559 ]269
32 ประกาศกำหนดเวลาการยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 26 ธ.ค. 2559 ]243
33 รายงานการประชุมสามัญ สมัย4/59 ครั้งที่ 1 [ 15 ธ.ค. 2559 ]235
34 แจ้งประชาสัมพันธ์การออกสำรวจภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2560 [ 30 พ.ย. 2559 ]229
35 รายงานรับ จ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 [ 30 พ.ย. 2559 ]277
36 แบบฟอร์มร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 11 พ.ย. 2559 ]226
37 รายงานรับ จ่ายประจำเดือนตุลาคม 2559 [ 31 ต.ค. 2559 ]229
38 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 28 ต.ค. 2559 ]230
39 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2559 [ 5 ก.ย. 2559 ]226
40 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2559 [ 1 ก.พ. 2559 ]230
 
|1หน้า 2|3