องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 59 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 2564 [ 7 ม.ค. 2564 ]262
42 เกร็ดความรู้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง2564 [ 25 ธ.ค. 2563 ]306
43 พรบ.เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น [ 8 ส.ค. 2561 ]260
44 รายงานรับ จ่าย ประจำไตรมาศที่ 3/2560 [ 31 พ.ค. 2560 ]296
45 รายงานงบทดลองและรายงานประกอบอื่น ประจำเดือน ธันวาคม 2559 [ 5 ม.ค. 2560 ]297
46 รายงานรับ จ่าย ประจำเดือนธันวาคม 2559 [ 4 ม.ค. 2560 ]286
47 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม เรื่องการรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๙ [ 29 ธ.ค. 2559 ]287
48 ประกาศกำหนดเวลาการยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 26 ธ.ค. 2559 ]260
49 รายงานการประชุมสามัญ สมัย4/59 ครั้งที่ 1 [ 15 ธ.ค. 2559 ]257
50 แจ้งประชาสัมพันธ์การออกสำรวจภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2560 [ 30 พ.ย. 2559 ]245
51 รายงานรับ จ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 [ 30 พ.ย. 2559 ]298
52 แบบฟอร์มร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 11 พ.ย. 2559 ]242
53 รายงานรับ จ่ายประจำเดือนตุลาคม 2559 [ 31 ต.ค. 2559 ]244
54 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 28 ต.ค. 2559 ]250
55 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2559 [ 5 ก.ย. 2559 ]242
56 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2559 [ 1 ก.พ. 2559 ]245
57 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม เรื่องเจตนารมย์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 18 ม.ค. 2559 ]248
58 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2558 [ 4 ม.ค. 2559 ]244
59 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม การใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐขององค์กการบริหารส่วนตำบลขามป้อม ประจำปี 2556-2559 [ 18 พ.ย. 2556 ]292
 
|1|2หน้า 3