องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th

 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สถิติงานจัดเก็บรายได้รอบ 6 เดือน [ 31 มี.ค. 2566 ]10
2 สถิติการให้บริการน้ำอุปโภค-บริโภค [ 27 มี.ค. 2566 ]10
3 สถิตืการให้บริการ-การขออนุญาตก่อสร้าง [ 27 มี.ค. 2566 ]14
4 สถิติการให้บริการ-เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด [ 27 มี.ค. 2566 ]8
5 สถิติการให้บริการ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ [ 27 มี.ค. 2566 ]8