องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th

 
 
ข้อมูลโครงการของ อบต.ขามป้อม
ข้อมูลทั้งหมด 77 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการลงหินคลุกสายทาง หมู่ 6 บ้านหนองโก-ห้วยแคน [ 3 มี.ค. 2565 ]183
2 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นบ้านหนองนกเขียน หมู่ 5,10 ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น [ 21 ก.พ. 2565 ]176
3 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.บ้านขามป้อม ม.1 ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น [ 21 ก.พ. 2565 ]175
4 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.บ้านขามป้อม หมู่ 1 ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น [ 21 ก.พ. 2565 ]202
5 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน คสล. บ้านหินฮาว ม.7 จำนวน 2 จุด [ 21 ม.ค. 2565 ]204
6 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยการลงหินคลุกสายทาง ม.6,7 ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น [ 13 ธ.ค. 2564 ]209
7 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ ๔,๙ และหมู่ ๘ ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น [ 21 ก.ย. 2564 ]258
8 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหินฮาว หมู่ 7 บ้านหินฮาว [ 17 ก.ย. 2564 ]197
9 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านขามป้อม หมู่ 1 [ 16 ก.ย. 2564 ]211
10 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านนาเสถียร ทางหลวงแผ่นดิน 2297 [ 15 ก.ย. 2564 ]194
11 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านขามป้อม ททางหลวงแผ่นดิน 2297 [ 14 ก.ย. 2564 ]191
12 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองนกเขียน หมู่ 10 [ 10 ก.ย. 2564 ]233
13 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านส้มป่อยใหญ่ หมู่ 2 [ 9 ก.ย. 2564 ]197
14 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.บ้านขามป้อม หมู่ 1 ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น [ 8 ก.ย. 2564 ]200
15 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านวังผือ หมู่ 4 ต.ขามป้อม อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น [ 2 ก.ย. 2564 ]293
16 ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านขามป้อม หมู่ 1 ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น [ 12 ก.ค. 2564 ]312
17 ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักเทคอนกรีตผิวทางหลังท่อ บ้านวังผือ หมู่ 9 ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น [ 1 ก.ค. 2564 ]550
18 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองโก หมู่ 6 ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น [ 29 มิ.ย. 2564 ]305
19 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.บ้านหินฮาว หมู่ 7 ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น [ 25 มิ.ย. 2564 ]230
20 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ที่ทำการ อบต.ขามป้อม ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น [ 7 มิ.ย. 2564 ]280
 
หน้า 1|2|3|4