องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th

 
 
ข้อมูลโครงการของ อบต.ขามป้อม
ข้อมูลทั้งหมด 77 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ประกาศราคากลางปรับปรุงถนนดินโดยการลงดินลูกรังเกลี่ยเรียบ บ้านวังผือ หมู่ 4 ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 สาย [ 4 มิ.ย. 2564 ]208
22 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอด พร้อมขุดลอกลำห้วยหินลาด บ้านหนองโก หมู่ 6 ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยอน้อย จังหวัดขอนแก่น [ 11 ก.พ. 2564 ]238
23 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดคันคูสระน้ำ บ้านวังผือ หมู่ 4 ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น [ 4 ก.พ. 2564 ]280
24 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อลอดทางข้ามลำห้วยวังผือ (ตอนบน) บ้านหนองนกเขียน หมู่ 5 ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น [ 3 ก.พ. 2564 ]226
25 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังผือ หมู่ 4 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโก หมู่ 6 ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น [ 2 ก.พ. 2564 ]326
26 ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.พร้อมบ่อพัก บ้านขามป้อม หมู่ 1 ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น [ 25 ม.ค. 2564 ]229
27 ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. บ้านนาเสถียร หมู่ 8 ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น [ 22 ม.ค. 2564 ]281
28 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างวัด บ้านวังผือ หมู่ 9 [ 19 ม.ค. 2564 ]235
29 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านขามป้อม หมู่ 1 และบ้านส้มป่อยใหญ่ ม.2 [ 16 ก.ย. 2563 ]369
30 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองโก หมู่ 6 และบ้านหินฮาว หมู่ 7 [ 16 ก.ย. 2563 ]302
31 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านนาเสถียร หมู่ 8 [ 16 ก.ย. 2563 ]345
32 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างและปรับปรุงรางระบายน้ำ บ้านส้มป่อยน้อย หมู่ 3 [ 16 ก.ย. 2563 ]321
33 ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมคันคูลำห้วยบ้านขามป้อม หมู่ ๑ และบ้านขามป้อม หมู่ ๖ ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น [ 2 ก.ย. 2563 ]254
34 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลขามป้อม ม.1,2,3,4,6,8,9 และ ม.10 ภายในตำบลขามป้อม [ 5 ส.ค. 2563 ]268
35 ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมคันคูและสันฝาย จำนววน 2 จุด บ้านหินฮาว หมู่ 7 ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น [ 5 ส.ค. 2563 ]264
36 ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมฝายกั้นน้ำ บ้านขามป้อม หมู่ ๑ และกำจัดวัชพืชและขุดลอกลำห้วยวังผือ (ตอนล่าง)บ้านส้มป่อยน้อย หมู่ ๓ ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น [ 3 ส.ค. 2563 ]264
37 โครงการจ้างเหมาปรังปรุงถนนคันดินโดยการลงลูกรังบดอัดแน่น บ้านส้มป่อยใหญ่ หมู่ 2 และบ้านหนองนกเขียน หมู่ 10 ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น [ 1 ก.ค. 2563 ]274
38 ประกาศราคากลางโครงการขายายเขตทาง คสล.บ้านวังผือ หมู่ 9 ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น [ 6 ธ.ค. 2562 ]371
39 ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านหนองโก หมู่ 6 ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น [ 6 ธ.ค. 2562 ]516
40 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.และปรับปรุงรางระบายน้ำ บ้านส้มป่อยใหญ่ หมู่ ๒ ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น [ 7 พ.ย. 2562 ]391
 
|1หน้า 2|3|4