องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น : www.khampom.go.th

 
 
ข้อมูลโครงการของ อบต.ขามป้อม
ข้อมูลทั้งหมด 77 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ประกาศราคากกลางโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ(ข้างหอประชุม) อบต.ขามป้อม [ 16 ม.ค. 2561 ]455
62 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ 1 และ หมู่ 2 [ 16 ม.ค. 2561 ]422
63 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านนาเสถียร หมู่ 8 ตำบลขามป้อม [ 15 ม.ค. 2561 ]494
64 ประกาศรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2561) [ 10 ม.ค. 2561 ]356
65 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์(เขตตำบลขามป้อม) [ 8 มี.ค. 2560 ]551
66 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 6,7 ตำบลขามป้อม [ 27 ก.พ. 2560 ]519
67 ประกาศผลสอบราคาจ้างโครกงการก่อสร้างถนนคสล ม.7 บ้านหินฮาว [ 10 ก.พ. 2560 ]550
68 ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการเสนอราคาจ้าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน ม.7 บ้านหินฮาว ต.ขามป้อม อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น [ 10 ก.พ. 2560 ]954
69 ประกาศราคากลางโครงการล้อมรั้วลวดหนามแนวเขตที่ดิน อบต.ขามป้อม อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น [ 6 ม.ค. 2560 ]543
70 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล ม.2,4,8,9และ ม.10 [ 4 พ.ค. 2559 ]557
71 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างท่อลอดทางข้ามลำห้วย ม.1 บ้านขามป้อม [ 29 ม.ค. 2559 ]593
72 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างท่อลอดทางข้ามลำห้วย ม.4 บ้านวังผือ [ 21 ม.ค. 2559 ]548
73 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขุดลอกสระน้ำบ้านหินฮาว ม.7 [ 28 ธ.ค. 2558 ]601
74 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขุดลอห้วยวังผือ ม.3 และ ม.4 [ 25 ธ.ค. 2558 ]552
75 ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมฝายกั้นน้ำโดยการถมดินผนังข้างฝาย บ้านขามป้อม หมู่ ๑ และโครงการกำจัดวัชพืชและขุดลอกลำห้วยวังผือ(ตอนล่าง)บ้านส้มป่อยน้อย หมู่ ๓ [ 30 พ.ย. 542 ]253
76 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมฝายกั้นน้ำ บ้านขามป้อม หมู่ ๑ และโครงการกำจัดวัชพืชและขุดลอกลำห้วยวังผือ (ตอนล่าง) บ้านส้มป่อยน้อย หมู่ ๓ [ 30 พ.ย. 542 ]262
77 ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.บ้านขามป้อม หมู่ ๑ ตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น [ 30 พ.ย. 542 ]214
 
|1|2|3หน้า 4